Obecní knihovna Petrov
Naposledy aktualizováno: 14.01.2019 11:07:23

Dne 20.3.2018 se v učebně Základní školy Petrov konaly ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín, pobočkou Brandlova, lekce pro žáky.

Lektorka p. Alena Přikrylová v lekci s názvem Pan Buřtík a pan Špejlička žákům 2. a 3. třídy

poutavým způsobem vysvětlila rozdílnost lidí, v čem jsme stejní, v čem se lišíme...

Žáci 4. a 5. třídy byli v lekci s názvem Bezpečný internet seznámeni s pravidly

pro bezpečné používání internetu a také informováni o nebezpečí, které na ně při jeho používání číhají.

Při obou lekcích děti výklad p. Přikrylové pozorně sledovaly a aktivně se zapojovaly.

Díky profesionálnímu a poutavému způsobu výkladu p. Přikrylové získaly děti cenné informace, za což jí patří velký dík.

 

Fotodokumentace z uvedené akce je na webových stránkách ZŠ a MŠPetrov na adrese:

 

https://www.zonerama.com/SkolaaskolaPetrov/204102

 

 

Dne 26.3.2018 se v knihovně konala beseda pro 1. třídu Základní školy Petrov a předškoláky MŠ o knize Petra Horáčka Nový domek pro myšku.

 

Ve školním roce 2017/2018 navštěvovali knihovnu pravidelně jednou týdně žáci 2. a 3. ročníku ZŠ spolu s p. učitelkou Flašarovou v rámci čtenářského kroužku. Seznamovali se  s knihami, povídali si o nich a půjčovali si je.

 

Dne 3.10. 2018 se při příležitosti Týdne knihoven uskutečnila v sále Kulturně společenského centra Petrov beseda na téma "Vznik ČSR a první léta samostatného stáru z pohledu významných osobností a běžných občanů v našem okrese". Besedou provedl pan Petr Gruber, spisovatel, pedagog, historik a publicista z Hodonína, autor knih s vojenskou a válečnou tématikou. Zajímavé besedy se zúčastnil i vnuk generála Šimana Drgáče, pan Lubor Drgáč z Mutěnic. 

 

Fotodokumence z akce je na webových stránkách Obce Petrov:

 

https://www.obec-petrov.cz/

 

 

Dne 6.11.2018 se v knihovně konalo "Pasování prvňáčků na čtenáře". Paní ředitelka ZŠ za účasti paní starostky předala prvňáčkům slabikáře, děti si prohlédly knihovnu.

 

V průběhu roku 2018 se konaly pod vedením Mgr. Zdeňka Gloze setkání účastníků kurzu

Trénování paměti. Celkem se uskutečnilo 19 setkání, kterých se zúčastnilo 257 občanů.   

 

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0087 sekund času a 0.69MB paměti.