Obecní knihovna Petrov
Naposledy aktualizováno: 09.10.2018 14:15:37

Knihovní řád

Obecní knihovna Petrov

 

 

I.      Status obecní knihovny

 

 1. Obecní knihovna (OK) Petrov byla ZO dne 9. ledna 2003 zřízena jako organizační složka územně samosprávného celku Obce Petrov.
 2. Primárním posláním OK Petrov je poskytování knihovnických služeb.
 3. OK poskytuje své služby v prostorách nadstavby Mateřské školy, Petrov č. 129.

 

 

II.   Status čtenáře

 

 1. Služeb knihovny mohou využívat občané ČR a cizí státní příslušníci po předložení občanského průkazu (netýká se dětí do 15 let) a zaplacení registračního poplatku:

×           dospělý čtenář                                  50,- Kč

×           studenti                                             30,- Kč

×           děti do 15 let                                     20,- Kč

 

 1. Použití internetu a tisk pro registrované čtenáře zdarma.

 

 

III.           Práva a povinnosti čtenáře

 

 1. Čtenářský průkaz opravňuje čtenáře k jednorázové výpůjčce na dobu 40 dnů. Tento interval lze 2x prodloužit, nežádá-li knihu jiný čtenář. Čtenář má nárok na bezplatnou rezervaci knihy.
 2. Překročení lhůty bude ze strany OK postihováno:

           1. upomínka (po uplynutí 40 dnů)             15,- Kč

           2. upomínka (40 dnů po 1. upomínce)      30,- Kč

           3. upomínka (40 dnů po 2. upomínce)      50,- Kč

 1. Čtenář je povinen uvědomit OK o ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčené knihy (časopisu) a nahradit je + manipulační poplatek 20,- Kč.

Poplatek za poškození obalu                               5,- Kč

Ztráta členského průkazu

(vystavení duplikátu)                                          10,- Kč

 1. Závažné, popřípadě opakované porušení knihovního řádu může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven statusu čtenář knihovny.

 

 IV.           Závěrečná ustanovení

 

 1. Tento knihovní řád Obecní knihovny Petrov nabývá účinnosti dne 22.1.2010.
 2. Schváleno ZO dne 21.1.2010.

 

 
Proces zabral 0.0207 sekund času a 0.59MB paměti.