Obecní knihovna Petrov
Naposledy aktualizováno: 09.10.2018 14:15:37

Z historie knihovny

 

Dne 1. září 1919 byla založena učitelem Josefem Grosmanem čtenářsko-ochotnická jednota. Jejím předsedou byl zvolen Jan Šebesta, rolník v Petrově č.90. Do jednoty přistoupilo 65 členů, řídící učitel L. Zámečník daroval 100 vázaných knih.

 

V roce 1923 byla založena veřejná knihovna. Měla 448 svazků a půjčovalo se hlavně v zimě. Knihovníkem byl František Svačina, průměrný počet čtenářů byl 75 lidí.

 

V červnu 1925 pořídili Petrovjané knihy do veřejné knihovny ve výši 1000 Kč, kterou získali jako odměnu za předvedení petrovské svatby z "národopisných svátků Moravy" v Brně. 

 

Roku 1949 měla knihovna asi 800 svazků.

 

Knihovníci do roku 1972: Z. Malíková 1952 - 1953

                                          Jan Bílík 1954 - 1960

                                          Miroslav Roubal 1961 

 

V roce 1972 obdržela knihovnice Marie Gavlíková čestné uznání v soutěži "Budujeme vzornou lidovou knihovnu". V té době byla knihovna v budově školy, měla 4023 svazků a asi 200 čtenářů,        z nichž polovina je do 15 let. Počet výpůjček za rok se blíží číslu 5.400 knih.

 

V roce 1977 vedly místní lidovou knihovnu (MLK) Marie Šrůtková a Anna Zůbková. Bylo registrováno 211 čtenářů. K dispozici bylo 4367 knih.

 

V průběhu roku 1980 převzala řízení knihovny MLK ve Strážnici. Knihovnicí se stavá paní Vlasta Urbánková, která knihovnu vedla až do roku 2003. Během jejího působení změnila knihovna své působiště. Nejdříve byla v přístavbě budovy ZŠ, kde v roce 1996 vznikla ordinace lékařů. Z tohoto důvodu se knihovna stěhuje do hasičské zbrojnice. Zde se knihy půjčovaly do roku 2002. 

Při rekonstrukci střechy v mateřské školce vznikly nové prostory kam byla knihovna přestěhována. V únoru 2003 nahrazuje dlouhodobě nemocnu paní Urbánkou paní Iveta Dekařová. Na podnět starších čtenárů a maminek s malými dětmi schválilo zastupitelstvo v březnu 2010 přemístění knihovny do volné třídy v přízemí základní školy.

Od listopadu 2015 je knihovna umístěna v budově Kulturního společenského centra.V březnu 2016 se stala knihovnicí paní Anna Kořínková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proces zabral 0.0192 sekund času a 0.58MB paměti.